Postup koupě a splátkový kalendář

Rodinné vily Vestec u Prahy

Postup koupě

  • Rezervační smlouva a zaplacení rezervačního poplatku při podpisu rezervační smlouvy uhradí klient vratný rezervační poplatek ve výši 100.000,- Kč.
  • Možnost vrácení rezervačního poplatku – po zaplacení rezervačního poplatku je klient vyzván k podpisu Smlouvy o budoucí smlouvě. V případě, že nedojde k podpisu Smlouvy o smlouvě budoucí do 15 dnů od podpisu rezervační smlouvy vinou investora, je rezervační poplatek klientovi vrácen v plné výši.
  • Smlouva o budoucí smlouvě – do 15 dnů od podpisu rezervační smlouvy.
  • Smlouva o převodu vlastnictví pozemku s domem – do 45 dnů po kolaudaci domu podepíší investor a klient Smlouvu o převodu vlastnictví pozemku s domem. Klientovi je pozemek s domem předán do 15 dnů po úhradě sjednané celkové kupní ceny.

Platební podmínky

Všechny platby se budou uskutečňovat bezhotovostním převodem na účet developera.


Splátkový kalendář

  • rezervační poplatek 100.000,- Kč při podpisu rezervační smlouvy, nejpozději do 5 dnů po podpisu rezervační smlouvy
  • 10% z kupní ceny do 15 dnů po podpisu Smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví domu
  • 20% z kupní ceny do 15 dnů od doručení oznámení investora o dokončení hrubé stavby domu
  • 70% z kupní ceny se započtením rezervačního poplatku při podpisu Smlouvy o převodu vlastnictví domu

V případě platby hypotékou budou platební podmínky dohodnuty individuálně s developerem.

Volejte zdarma 800 10 80 80

Akropolis reality, s.r.o.

Jan Hrnčíř

+420 224 919 013

+420 603 270 707