Postup koupě a platební podmínky


Řadové rodinné domy Písnice - Ke Kašně


Postup koupě

1) Rezervační smlouva

Možnost vrácení rezervačního poplatku

Vpřípadě, že klient oznámí investorovi do 5 pracovních dnů po uzavření rezervační smlouvy, že nemá o ŘRD zájem, je rezervační poplatek klientovi vrácen. V případě, že nedojde k podpisu Smlouvy o smlouvě budoucí do 15 dnů od podpisu rezervační smlouvy vinou investora je rezervační poplatek klientovy rovněž vrácen v plné výši.

 

2) Smlouva o budoucí smlouvě

- do 14 dnů od uzavření rezervační smlouvy je podepsána s klientem Smlouva o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví ŘRD.

 

3) Smlouva o převodu vlastnictví ŘRD

- do cca 35 dnů po kolaudaci ŘRD a po přidělení čísla popisného a v souladu se Smlouvou o smlouvě budoucí kupní, podepíší investor a klient Smlouvu o převodu vlastnictví ŘRD a klientovi bude ŘRD předán, je-li plně uhrazena celková kupní cena.

Splátkový kalendář

 

  • rezervační poplatek 100.000,- Kč po podpisu rezervační smlouvy, nejpozději však do 5 dnů od podpisu rezervační smlouvy

 

  • 10 % z celkové kupní ceny do 15 dnů po podpisu Smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví ŘRD

 

  • 20 % z kupní ceny do 14 dnů od doručení oznámení investora o dokončení hrubé stavby.
    • Tedy celkem 30 % z kupní ceny v případě, že je hrubá stavba dokončena. Pokud nebude možné čerpat hypotéku na rozestavěnou stavbu, pak je minimální záloha 20%, cena je v takovém případě navýšena o 12,5 tis.Kč za každý měsíc do podpisu smlouvy o převodu.

  • 70 % z kupní ceny se započtením rezervačního poplatku při podpisu Smlouvy o převodu vlastnictví ŘRD

 

 

Vyřizuje

Jan Hrnčíř

+420 224 919 013

+420 603 270 707