Postup koupě a platební podmínky

 


Rezidence Zahrada Říčany - II. etapa


Postup koupě

  • Rezervační smlouva a zaplacení rezervačního poplatku – do 5 dnů od podpisu rezervační smlouvy uhradí klient rezervační poplatek ve výši 75.000,- Kč.

  • Možnost vrácení rezervačního poplatku – V případě, že klient oznámí investorovi do 5 pracovních dnů po uzavření rezervační smlouvy, že nemá o koupi zájem, je rezervační poplatek klientovi vrácen. V případě, že nedojde k podpisu Smlouvy o smlouvě budoucí do 15 dnů od podpisu rezervační smlouvy vinou investora, je rezervační poplatek klientovi rovněž vrácen v plné výši.

  • Smlouva o budoucí smlouvě – do 14 dnů od uzavření rezervační smlouvy je podepsána s klientem Smlouva o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví jednotky.

  • Smlouva o převodu vlastnictví – do cca 45 dnů po kolaudaci domu a po podání návrhu na vklad prohlášení vlastníka do katastru nemovitostí, jímž se dům rozdělí na jednotky, podepíší investor a klient Smlouvu o převodu vlastnictví jednotky a klientovi bude jednotka předána, je-li plně uhrazena celková kupní cena.

Platební podmínky

  • Všechny platby se budou uskutečňovat bezhotovostním převodem na účet developera.

Splátkový kalendář

  • rezervační poplatek 75.000,- Kč po podpisu rezervační smlouvy, nejpozději však do 5 dnů od podpisu rezervační smlouvy

  • 10% z celkové kupní ceny do 14 dnů po podpisu Smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu

  • 20% z kupní ceny do 10 dnů od doručení oznámení investora o dokončení hrubé stavby bytového objektu

  • 70% z kupní ceny se započtením rezervačního poplatku při podpisu Smlouvy o převodu vlastnictví bytu.

 

 

 

 

Volejte zdarma 800 10 80 80

Akropolis reality, s.r.o.

Jan Hrnčíř

+420 224 919 013

+420 603 270 707